Портфолио

Моята професия е ДЕТСКИ УЧИТЕЛ.
Професията ми е творческа, дава възможност за креативност, себедоказване и самоутвърждаване.
Казват, че за моята професия е нужно ПРИЗВАНИЕ!
ТАКА Е! Но съм убедена, че е нужно още:
 •     афинитет към новостите;
 •     перманентна квалификация;
 •     езикова компетентност;
 •     компютърна компетентност;
И най-важното:
ОБИЧТА КЪМ ДЕЦАТА!
Обичам професията си! Никъде другаде не бих се чувствала пълноценна и необходима, освен в детската градина.
Има още няколко неща в живота ми, които обожавам:
 • СЕМЕЙСТВОТО
 • ПРИКАЗКИТЕ
 • КОМПЮТРИТЕ
 • МУЗИКАТА
 • ГРИМОВЕТЕ
 • ШОКОЛАДА...
ВУЗ…ПИДУ „В. Пеева” – гр. Пазарджик

година…1991 г. образователна степенбакалавър

ВУЗ…ПУ „ Паисий Хилендарски” гр. Пловдив

година…1994 г… образователна степенмагистър


Специализации: 
Следдипломна квалификация №5112 на тема: Съвременни информационни и комуникационни технологии в учебния процес”….продължаваща
  
Компетенции: :

1. ИКТ

а) интернет;  

б) работа с офис –пакет 2010; 

в) мултимедии; 

в) Муви Мейкър, Фотошоп.   

други:

Къде виждам себе си в професията:

а/ приоритети …

 • Любов към децата;
 • Езикови и художествено – технически дейности; 
 • Позитивна и ползотворна  комуникация с родителите; 
 • Богати познания в сферата на компютърните технологии и възможност за използването им в пряката ми педагогическа практика;  
 • Многобройни, ползотворни контакти с колеги-детски учители от  България и света.

б/ цели  …
 • Дейност, насочена към осигуряване физически и емоционален комфорт у детето на 3-7 г. възраст;
 • Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на отличната му обща и специална подготовка;
 • Квалификационно усъвършенстване;

в/ интереси  …

 • Съвременните технологии;
 • Педагогическите иновации;
 • Интерактивни методи на работа;
 • Проекти, конкурси;
 • Квалификации,  дистанционно обучение…

г/ очаквания …

 • Намиране на съмишленици от цял свят за осъществяване на целите;
 • Морална и емоционална удовлетвореност от достиженията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар